მომსახურება

ჰოსპიტალური ქსელი "მედალფა" აერთიანებს 7 სამედიცინო დაწესებულებას, რომლებიც განთავსებულია თბილისში და საქართველოს რამოდენიმე რეგიონში (გურია, აჭარა, შიდა ქართლი). რეგიონალური სამედიცინო ცენტრები მოსახლეობას სთავაზობს როგორც ამბულატორიულ (პოლიკლინიკურ), ასევე სტაციონარულ მომსახურებას. თბილისის კლინიკა კი წარმოადგენს მრავალპროფილურ ამბულატორიულ დაწესებულებას. მედალფას ყველა დაწესებულება მონაწილეობს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში და ხელმისაწვდომია სახელმწიფო ჯანდაცვითი პროგრამების უმეტესობა.