კონტაქტი

ცენტრალური ოფისი:

ალ.ყაზბეგის გამზ. #16, ქ. თბილისი, საქართველო.

 

Tel.: +995 32 250 00 16

e-mail: contact@medalpha.ge