მმართველი გუნდი

გენერალური დირექტორი

გიორგი ამბროლიანი

 

სამედიცინო დირექტორი

რევაზ ჩიხლაძე


გურიის რეგიონალური დირექტორი

ლევან ანთაძე


მთავარი ბუღალტერი

ნუნუ ხორავა

 

ეკონომიკური და სარეგისტრაციო სამსახურის უფროსი

მანანა ტურავა


იურისტი

თინათინ ქემაშვილი

 

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი

ნინი ანასაშვილი


მარკეტინგის მენეჯერი

კაკი ჯალაღონია


შესყიდვებისა და ხარჯვითი ნაწილის კონტროლის სამსახურის უფროსი

დავით თავაძე

  

მედიკამენტების შესყიდვის, ხარჯვის, ზედამხედველობის და ლაბორატორიული სამსახურის უფროსი

ირინა ბენიძე


ხარისხის კონტროლის და სახელმწიფო პროგრამების მართვის მენეჯერი

დავით გიორგაძე

 

 

სამეურნეო მენეჯერი

ბეჟან ზარიაშვილი